27.9.2016 03:50

Login Form

Please enter login info.

Login Form
 
 

Plánovaný výpadek internetové konektivity serveru

Termín výpadku: Od 28.09.2016 08:00 do 28.09.2016 18:00
Doba výpadku: 10 hodin
Důvod výpadku: nutné práce na síti partnera – práce na optice

Během této doby nebudou dostupné webové aplikace.

Copyright © 2016, Salve Finance, a.s.